Product

Bộ phận Web Search chịu trách nhiệm về sản phẩm cốt lõi của công ty: công cụ tìm kiếm. Những công việc cần làm bao gồm: thuật toán, ranking, crawler, index và frontend. Đây là bộ phận lớn nhất của công ty với những kỹ sư hàng đầu được tuyển dụng từ nhiều nơi trên thế giới.

Stt Vị trí
1 Lập trình viên C++ cho Trình duyệt Cốc Cốc
2 Lập trình viên PHP cho đội Product - Tools
3 Chuyên viên kiểm thử phần mềm
4 Senior Product Manager
5 Software Engineer cho đội Websearch
6 Front-end Developer for Product