Advertising

Đây là nơi tất cả những ý tưởng để phát triển thị trường Việt Nam được nghiên cứu và biến thành hiện thực. Hiện nay, bộ phận này đang phát triển một hệ thống quảng cáo tin tức, bản đồ, cùng một số dự án khác chưa thể tiết lộ.

Stt Vị trí
1 Permanent Clients’ Supporter
2 Frontend Developer for Advertising Department
3 Advertising Operation Manager
4 PHP Developer for Advertising Department
5 C++ developer to QC backend team
6 Thực tập sinh phòng Quảng Cáo Cốc Cốc
7 Software Engineer
8 Chuyên viên phân tích Quảng cáo Cốc Cốc
9 Advertising Targeting Team Leader