Advertising

Đây là nơi tất cả những ý tưởng để phát triển thị trường Việt Nam được nghiên cứu và biến thành hiện thực. Hiện nay, bộ phận này đang phát triển một hệ thống quảng cáo tin tức, bản đồ, cùng một số dự án khác chưa thể tiết lộ.

Stt Vị trí
1 Content Writer
2 Frontend Developer for Advertising Department
3 Advertising Operation Manager
4 PHP Developer for Advertising Department
5 C++ developer to QC backend team
6 Software Engineer
7 Trưởng nhóm Content
8 Advertising Targeting Team Leader
9 Chuyên viên kiểm thử tự động phòng Quảng Cáo Cốc Cốc
10 Internal trainer