Sales and distribution

Phòng sale chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng cho hệ thống Quảng cáo Cốc Cốc. Đây là nơi tập hợp những con người năng nổ, sẵn sàng làm mọi thứ vì khách hàng.

Stt Vị trí
1 Chuyên viên kinh doanh
2 Nhân viên kinh doanh
3 Trưởng nhóm kinh doanh thị trường quốc tế
4 Telesales
5 Trưởng nhóm kinh doanh
6 Trưởng nhóm Pre-sales Hà Nội
7 Thực tập sinh bán hàng
8 Trợ lý giám đốc kinh doanh
9 Trợ lý kinh doanh
10 Chuyên gia/Quản lý đào tạo
11 Trưởng nhóm Telesales Hà Nội
12 Administrative staff for Sales