Sales and distribution

Phòng sale chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng cho hệ thống Quảng cáo Cốc Cốc. Đây là nơi tập hợp những con người năng nổ, sẵn sàng làm mọi thứ vì khách hàng.

Stt Vị trí
1 Trưởng nhóm kinh doanh
2 Thực tập sinh bán hàng
3 Trợ lý giám đốc kinh doanh
4 Trưởng nhóm Telesales Hà Nội
5 Research Manager
6 Industry Director
7 Account Strategist
8 Account Manager