Marketing

Bộ phận Marketing chịu trách nhiệm về hình ảnh của công ty đối với thế giới bên ngoài. Vậy nên, nếu có gì bạn không thích công ty thì bạn cứ vô tư đổ tội cho bộ phận này.

Stt Vị trí
1 Marketing Guru
2 Web Developer (PHP, WordPress)
3 UI/UX Designer
4 Head of Video Production at Cốc Cốc
5 Marketing Data Analyst
6 Quản trị nội dung